Führersonderzug

Führersonderzug (tłumaczenie z niem. „Pociąg specjalny Führera”) – ogólne określenie pociągów jakimi przemieszczali się pomiędzy głównymi kwaterami dowodzenia, podczas II wojny światowej, kanclerz III Rzeszy – Adolf Hitler, naczelny dowódca LuftwaffeHermann Göring, inni wysoko postawieni oficerowie Wehrmachtu, SS oraz oficerowie partyjni NSDAP.

Pociąg "Amerika" – specjalny pociąg (niem. Führersonderzug - pol. pociąg specjalny wodza) kanclerza III Rzeszy Adolfa Hitlera, służący do przemieszczania się pomiędzy kwaterami wojennymi. Zostało wyprodukowanych 25 składów wagonowych dla hitlerowskich dygnitarzy.

Führer (niem. wódz) – tytuł, który nadał sobie Adolf Hitler, przywódca nazistowskich Niemiec po przejęciu władzy w kraju. Symbolizował on całkowitą władzę nad państwem i jego obywatelami (pełny tytuł to Der Führer und Reichskanzler – "wódz i kanclerz Rzeszy"). Tytuł Führera był wcześniej używany wewnątrz NSDAP na określenie zwierzchniej władzy jej przywódcy. Po upadku III Rzeszy tytuł "Führera" przestał być używany. Hitler jako Führer posiadał całkowite zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi III Rzeszy, równocześnie stał na czele partii NSDAP i był premierem rządu w Reichstagu.

Dywizja Pancerno-Spadochronowa "Hermann Göring" (niem. Fallschirm-Panzer-Division 1. Hermann Göring) - doborowa niemiecka dywizja naziemna Luftwaffe w czasie II wojny światowej.

Alter Kämpfer (w lm. Alte Kämpfer, niem. "stary wiarus", w lm.: "stara gwardia") – termin określający najwcześniejszych członków partii NSDAP (Politischer Leiterów), którzy składając przysięgę Hitlerowi, dołączyli do partii przed wyborami do Reichstagu we wrześniu 1930. Alter Kämpferami byli najczęściej żołnierze Reichswehry, którzy zanegowali postanowienia Traktau Wersalskiego. Należeli do nich m.in.: Hermann Göring (as myśliwski Luftstreitkräfte) oraz Erich Ludendorff (jeden z czołowych dowódców armii niemieckiej w okresie I wojny światowej). Dla Alter Kämpferów partia nazistowska ustanowiła kilka odznaczeń:

Heinrich Ernst Göring (ur. 31 października 1839, zm. 7 grudnia 1913) – niemiecki prawnik i dyplomata. Ojciec Hermanna Göringa - niemieckiego asa myśliwskiego z okresu I wojny światowej, późniejszego działacza nazistowskiego, dowódcy Luftwaffe i Marszałka Rzeszy.

Hermann Wilhelm Göring (ur. 12 stycznia 1893 w Rosenheim, zm. 15 października 1946 w Norymberdze) – niemiecki działacz nazistowski, jeden z twórców i głównych postaci hitlerowskiej III Rzeszy, as myśliwski z czasów I wojny światowej, w czasie II wojny światowej dowódca niemieckiego lotnictwa wojskowego (Luftwaffe), zbrodniarz wojenny. Od 10 kwietnia 1933 do 24 kwietnia 1945 premier Prus, największego niemieckiego kraju związkowego.

Sieg Heil! (pol. Niech żyje zwycięstwo!, Sława zwycięstwu) – slogan propagandowy III Rzeszy, skandowany przez tłumy podczas przemówień Adolfa Hitlera do narodu. Był używany też jako pozdrowienie (alternatywnie do Heil Hitler) początkowo przez członków NSDAP, później przez większość obywateli III Rzeszy.

Führerhauptquartier (FHQ, pol. Główna Kwatera Wodza) – obiekt lub kompleks obiektów, którym określano w hitlerowskich Niemczech w czasie II wojny światowej miejsce, z którego oficjalnie sprawował władzę wódz (niem. Führer) – Adolf Hitler.

Politischer Leiter (niem. naczelnik polityczny, lider polityczny, przywódca polityczny) – tytuł w Narodowosocjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec (NSDAP), istniejący do roku 1930 i przyznawany oficerowi partii nazistowskiej. Politischer Leiterami byli głównie byli żołnierze, walczący podczas I wojny światowej oraz inni niemieccy nacjonaliści, negujący postanowienia Traktatu Wersalskiego, którzy aby otrzymać tytuł Politischer Leitera, składali dozgonną przysięgę Hitlerowi (Politische Leiter Anwärter). Do głównych zadań Politischer Leiterów należały m.in.: propagowanie nazizmu wśród Niemców, kształcenia światopoglądu narodowosocjalistycznego wśród młodzieży niemieckiej oraz organizacja struktury partii nazistowskiej i jej bojówki paramilitarnej (Oddziałów Szturmowych SA). Politischer Leiterzy stali na czele innych mniejszych struktur administracyjnych III Rzeszy, takich jak: Block (blok), Zelle (komórka), Ortsgruppe (grupa lokalna), Kreis (dystrykt), Gau (okręg) i Reichsleitung. Po roku 1930, tytuł Politischer Leitera przestał formalnie istnieć (używany był tylko podczas oficjalnej przysięgi) lecz, został podzielony na szereg innych stopni politycznych, w zależności od struktury terenowej, którą dowodzili odpowiedni stopniem członkowie partii NSDAP. Do takich neleżeli: Blockleiter, Mitglieder, Zellenleiter czy Gauleiter.

Fundacja Gospodarki Niemiec [im.] Adolfa Hitlera org. (niem. "Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft") fundacja założona 1 czerwca 1933 z cichej inicjatywy Martina Bormanna przez Zrzeszenie Niemieckich Pracodawców (niem. Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (VgDA) reprezentowane przez dra inż. Carla Köttgena i Zjednoczenie Przemysłu Rzeszy Niemieckiej (niem. Reichsverband der deutschen Industrie (RDI)) reprezentowanego przez Gustava Kruppa von Bohlen und Halbach w celu „skoncentrowanego“ finansowania działalności partii nazistowskiej.

Ukraińscy oficerowie kontraktowi - oficerowie narodowości ukraińskiej, nie posiadający obywatelstwa polskiego, służący w Wojsku Polskim w latach 1928-1939, jako oficerowie kontraktowi. Ich liczba nie przekraczała 40 osób.

Hermann Wilhelm Göring (ur. 12 stycznia 1893 w Rosenheim, zm. 15 października 1946 w Norymberdze) – niemiecki działacz nazistowski, jeden z twórców i głównych postaci hitlerowskiej III Rzeszy, as myśliwski z czasów I wojny światowej, w czasie II wojny światowej dowódca niemieckiego lotnictwa wojskowego (Luftwaffe), zbrodniarz wojenny. Od 10 kwietnia 1933 do 24 kwietnia 1945 premier Prus, największego niemieckiego kraju związkowego.

NSKK Grupa Transportowa Luftwaffe (niem. NSKK Transportgruppe Luftwaffe) – pomocnicza jednostka paramilitarna Luftwaffe podczas II wojny światowej       na podstawie Wikipedii, otwartej encyklopedii : licencje: GFDL, oraz CC-BY-SA 3.0 + autorzy, historia
edycja