Kryzys konstytucyjny w Rosji - 1993

Kryzys konstytucyjny w Rosji 1993 (niekiedy przez zwolenników parlamentu określana mianem Drugiej Rewolucji Październikowej) – napięcie polityczne w Federacji Rosyjskiej pomiędzy prezydentem a parlamentem, wynikające ze sporu o kształt ustrojowy państwa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (Министерство иностранных дел Российской Федерации) - federalny organ władzy, odpowiedzialny za kształtowanie polityki państwa w stosunkach międzynarodowych, organizacyjnie podległy bezpośrednio prezydentowi Federacji Rosyjskiej.

Zgromadzenie Federalne (ros. Федера́льное Собра́ние) – nazwa obecnego parlamentu Federacji Rosyjskiej. Zgromadzenie Federalne jest dwuizbowe – dzieli się na Dumę Państwową (izba niższa) i Radę Federacji (izba wyższa). Funkcjonuje na podstawie rosyjskiej konstytucji z 1993 roku. Siedzibą obu izb jest stolica państwa – Moskwa.

Wybory parlamentarne w Rosji w 1993 roku odbyły się 12 grudnia 1993. Do zdobycia było 450 miejsc w rosyjskiej niższej izbie parlamentu, Dumie Państwowej. Nowe prawo wyborcze przyjęte w 1993 roku zmieniło dotychczasowe prawo wyborcze i głosowanie do parlamentu. Nowa zasada przyjmowała, że połowa kandydatów będzie wybieranych z list wyborczych, natomiast druga połowa będą to kandydaci niezależni wybierani w jednomandatowych okręgach.

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (ros. Коммунисти́ческая па́ртия Росси́йской Федера́ции, КПРФ, KPFR) to jedna z partii politycznych Federacji Rosyjskiej. Jest ona kontynuacją Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Przywódcą KPFR od 1993 roku jest Giennadij Ziuganow.

Centralny Okręg Federalny (ros. Центральный федеральный округ) – jeden z ośmiu federalnych okręgów Rosji, utworzony 13 maja 2000. Znajduje się na zachodzie państwa, określenie "centralny" ma znaczenie historyczne i polityczne.

Partie polityczne Rosji - w Rosji istnieje system wielopartyjny. Partie konkurują o miejsca w dwuizbowym parlamencie - 450-osobowej Dumy Państwowej i 166-osobowej Rady Federacji (połowa jej członków jest jednak delegowana przez podmioty federacji). W wyniku ostatnich wyborów w parlamencie znalazły się cztery ugrupowania.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej (ros. Следственный комитет Российской Федерации) – organ śledczy Federacji Rosyjskiej podlegający Prezydentowi Rosji, powstały z przekształcenia w Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej na mocy Dekretu Prezydenta Rosji z dnia 27 września 2010 roku i Dekretu Prezydenta Rosji z 14 stycznia 2011 roku.

Komitet Śledczy przy Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej (ros. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации) – organ Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej powołany Ustawą federalną z dnia 5 czerwca 2007 roku, przekształcony w Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej na mocy Dekretu Prezydenta Rosji z dnia 27 września 2010 roku.

Kryzys libański to kryzys polityczny w Libanie wywołany przez polityczne i religijne napięcia w kraju, mający miejsce w 1958 roku zakończony interwencją wojsk amerykańskich.

Państwowy heraldyczny rejestr Federacji Rosyjskiej (Государственный геральдический регистр Российской Федерации) – spis opisów i wzorców symboli oficjalnie uznanych w Rosji, założony w celu ich uporządkowania i systematyzacji. Rejestr został utworzony 21 marca 1996 roku i jest prowadzony przez Radę Heraldyczną przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej.

Rząd Federacji Rosyjskiej (ros: Правительство Российской Федерации) – jest najwyższą władzą wykonawczą w ustroju politycznym Rosji. Jego status jest zapisany w rozdziale 6 (artykuły 110-117) Konstytucji Federacji Rosyjskiej i federalnej ustawy konstytucyjnej "Rząd Rosji" z dnia 17 grudnia 1997 z późniejszymi zmianami. Szefem rządu jest premier Rosji.

Języki didojskie (czasem używa się też określenia języki cezyjskie, ros. дидойские языки, цезские языки) – grupa blisko spokrewnionych ze sobą niewielkich języków kaukaskich, używanych w południowej części Dagestanu, na terenie Federacji Rosyjskiej. Dane, podające liczbę użytkowników języków didojskich są przede wszystkim szacunkowe, według różnych źródeł jest to od ok. 11,5 tys. osób (1970 r.), przez ok. 13 tys. (1993 r.), aż po 23 tys. (zgodnie ze spisem powszechnym, przeprowadzonym na terenie Federacji Rosyjskiej w 2000 r.).

Kryzys polityczny w Nigrze w 2009 – kryzys polityczny i konstytucyjny w Nigrze, spowodowany konfliktem między prezydentem Mamadou Tandją a władzą sądowniczą i ustawodawczą na temat trzyletniego wydłużenia rządów prezydenta i projektu zmiany konstytucji, znoszącej m.in. limit kadencji prezydenckich.

Wybory parlamentarne w Rosji w 2007 roku odbyły się 2 grudnia. Kandydaci ubiegali się o miejsca w izbie niższej rosyjskiego parlamentu - Dumie Państwowej.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej - federalny organ wykonawczy (ministerstwo) w zakresie prowadzenia polityki państwa i zarządzania w dziedzinie obronności, a także koordynowania działań federalnych ministerstw i innych federalnych organów wykonawczych oraz organów wykonawczych podmiotów Federacji Rosyjskiej dotyczących obrony państwa.

Klerykalizm – dążenie do uzyskania instytucjonalnego wpływu duchowieństwa na życie społeczne, polityczne i kulturalne; pojęcie używane głównie przez zwolenników świeckiego charakteru państwa (administracji, wojska i szkolnictwa).       na podstawie Wikipedii, otwartej encyklopedii : licencje: GFDL, oraz CC-BY-SA 3.0 + autorzy, historia
edycja