Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych

Linki:
Żywica, Α-Etylotryptamina, Α-metylofentanyl, Α-metylotiofentanyl, Β-hydroksy-3-metylofentanyl, Β-hydroksyfentanyl, 1-fenylo-2-propanon, 2,5-Dimetoksy-4-metyloamfetamina, 2,5-Dimetoksyamfetamina, 2C-B, 2C-E, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7, 3,4-Metylenodioksymetamfetamina, 3-Metylofentanyl, 3-metylotiofentanyl, 4-Fluoroamfetamina, 4-Metoksyamfetamina, 4-Metyloaminoreks, 4-Metylotioamfetamina, ADHD, AM-694, Aceton, Acetorfina, Acetylo-α-metylofentanyl, Acetylodihydrokodeina, Acetylometadol, Alfaacetylometadol, Alfameprodyna, Alfametadol, Alfaprodyna, Alfentanyl, Alkaloidy, Alliloprodyna, Allobarbital, Alprazolam, Amfepramon, Amfetamina, Amineptyna, Aminoreks, Amobarbital, Anilerydyna, Argyreia nervosa, Atropina, Banisteriopsis caapi, Barbital, Benzaldehyd, Benzetydyna, Benzfetamina, Benzodiazepiny, Benzydamina, Benzylomorfina, Benzylopiperazyna, Betacetylometadol, Betameprodyna, Betametadol, Betaprodyna, Bezwodnik octowy, Bezytramid, Brolamfetamina, Bromazepam, Brotizolam, Buprenorfina, Butalbital, Butanon, Butobarbital, Butorfanol, CP 47,497, Calea ternifolia, Chlordiazepoksyd, Controlled Substances Act, Cyklobarbital, Czuwaliczka jadalna, DMHP, Dekstroamfetamina, Dekstrometorfan, Dekstromoramid, Dekstropropoksyfen, Dekstrorfan, Delorazepam, Depresanty, Dezomorfina, Diampromid, Diazepam, Dietyloamid kwasu lizergowego, Dietylotiambuten, Dietylotryptamina, Difenoksylat, Difenoksyna, Dihydroetorfina, Dihydrokodeina, Dihydromorfina, Dimefeptanol, Dimenhydrynat, Dimenoksadol, Dimetylotiambuten, Dimetylotryptamina, Dipipanon, Dopalacze, Drotebanol, Efedryna, Ekgonina, Ekstrakcja, Ergometryna, Ergotamina, Estazolam, Estry, Etchlorwynol, Eter dietylowy, Etery, Etokserydyna, Etonitazen, Etorfina, Etycyklidyna, Etylamfetamina, Etylometylotiambuten, Etylomorfina, Etynamat, Fenadokson, Fenampromid, Fenazocyna, Fencyklidyna, Fendimetrazyna, Fenetylina, Fenkamfamina, Fenmetrazyna, Fenobarbital, Fenomorfan, Fenoperydyna, Fenproporeks, Fentanyl, Fentermina, Fludiazepam, Flunitrazepam, Flurazepam, Folkodyna, Furetydyna, Glutetimid, HU-210, Halazepam, Haloksazolam, Heroina, Hydrokodon, Hydroksypetydyna, Hydromorfinol, Hydromorfon, Izomery, Izometadon, Izosafrol, Język angielski, Język polski, JWH-007, JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-200, JWH-203, JWH-210, JWH-250, JWH-398, Jednolita konwencja o środkach odurzających, John Huffman, John W. Huffman, Kamazepam, Kannabidiol, Katyna (alkaloid), Katynon, Ketamina, Ketazolam, Ketobemidon, Klobazam, Kloksazolam, Klonazepam, Klonitazen, Klorazepan, Klotiazepam, Kodeina, Kodoksym, Kokaina, Konopie siewne, Konwencja o substancjach psychotropowych, Konwencja o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, Krasnodrzew pospolity, Kwas 4-hydroksybutanowy, Kwas antranilowy, Kwas fenylooctowy, Kwas lizergowy, Kwas siarkowy, Kwas solny, Lefetamina, Lewamfetamina, Lewometamfetamina, Lewometorfan, Lewomoramid, Leworfanol, Lewotenacylomorfan, Loflazepinian etylowy, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, MDEA, MDP2P, MDPV, MPPP, Maślan dioksafetylu, Mak, Mazindol, Medazepam, Mefedron, Mefenoreks, Meklokwalon, Meprobamat, Meskalina, Metadon, Metadonu półprodukt, Metakwalon, Metamfetamina, Metazocyna, Metkatynon, Metopon, Metylenodioksymetylokatynon, Metylobromek morfiny, Metylodezorfina, Metylodihydromorfina, Metylofenidat, Metylofenobarbital, Metylokatynon, Metyprylon, Mezokarb, Midazolam, Mimosa tenuiflora, Mirofina, Modafinil, Moramidu półprodukt, Morferydyna, Morfina, N-tlenek kodeiny, N-tlenek morfiny, Nadmanganian potasu, Nikodykodyna, Nikokodyna, Nikomorfina, Nimetazepam, Nitrazepam, Nitroetan, Noracymetadol, Nordazepam, Norefedryna, Norkodeina, Norleworfanol, Normetadon, Normorfina, Norpipanon, Nowelizacja, Oksazepam, Oksazolam, Oksykodon, Oksymorfon, Opioid, Opium, Oripawina, PEPAP, Para-fluorofentanyl, Paraheksyl, Pemolina, Pentazocyna, Pentobarbital, Petydyna, Petydyny półprodukt A, Petydyny półprodukt B, Petydyny półprodukt C, Pfizer, Pieprz metystynowy, Piminodyna, Pinazepam, Piperonal, Piperydyna, Pipradrol, Pirowaleron, Pirytramid, Poganek rutowaty, Prawo farmaceutyczne, Prazepam, Proheptazyna, Properydyna, Propiram, Pseudoefedryna, Psychotria viridis, Psylocybina, Psylocyna, RCS-4, Racemetorfan, Racemoramid, Racemorfan, Remifentanyl, Rivea corymbosa, Rolicyklidyna, Słoma, Safrol, San pedro (kaktus), Sativex, Sekbutabarbital, Sekobarbital, Siarczany, Sole, Stereochemia, Stereoizomery, Sterydy anaboliczne, Substancja chemiczna, Substancja psychoaktywna, Sufentanil, Sufentanyl, Szałwia wieszcza, TFMPP, Tabernanthe iboga, Tebaina, Tebakon, Temazepam, Tenamfetamina, Tenocyklidyna, Tetrahydrokannabinol, Tetrazepam, Tiofentanyl, Toluen, Tramadol, Triazolam, Trimeperydyna, Trimetoksyamfetaminy, Tylidyna, Uniwersytet Hebrajski, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Winiany, Winylbital, Zaleplon, Zasady, Zipeprol, Zolpidem, Zopiklon,
Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych – lista substancji kontrolowanych, których posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są nielegalne w Polsce bez posiadania odpowiedniego zezwolenia regulowanego Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Substancje dzieli się na grupy w założeniu w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku użycia ich w celach pozamedycznych oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

Dopalacze – potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.

Metylofenidat (MPH) – organiczny związek chemiczny, lek o działaniu stymulującym z grupy fenetylamin jest inhibitorem zwrotnego wychwytu dopaminy i noradrenaliny. Używany jest w leczeniu ADHD i narkolepsji oraz przy wyprowadzaniu z narkozy. Znajduje się w grupie II-P na wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych.

Dimetyloheptylopiran – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych kannabinoidów otrzymany w 1949 roku. Jest objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz I). W Polsce znajduje się w grupie I-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

N-Tlenek morfiny (genomorfina) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny lek opioidowy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I). W Polsce jest w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dimetyloheptylopiran – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych kannabinoidów otrzymany w 1949 roku. Jest objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz I). W Polsce znajduje się w grupie I-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Konwencja o substancjach psychotropowych – traktat międzynarodowy z 1971 roku, którego celem jest ograniczenie dostępu do substancji psychoaktywnych w celach pozamedycznych.

Nikomofina – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny opioid. Znajduje się w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest objęta Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I).

N-Tlenek kodeiny (genokodeina) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny lek opioidowy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I). W Polsce jest w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (jako pochodna morfiny zawierająca azot czwartorzędowy).

Oksymorfon – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny opioid. Znajduje się w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I).

Metylodihydromorfina – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny opioid. Znajduje się w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I).

Tebakon – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny opioid. Znajduje się w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I).

Mirofina – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny opioid. Znajduje się w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I)

Propiram – organiczny związek chemiczny, syntetyczny opioid (z otwartym łańcuchem). Znajduje się w grupie II-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz II, jego preparat także na wykazie III).

4-Morfolino-2,2-difenylomaślan etylu – organiczny związek chemiczny, syntetyczny opioid objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I) pod nazwą dioxaphetyl butyrate ("maślan dioksafetylu"). W Polsce nie znajduje się na wykazie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Numer CAS: 467-86-7, numer PubChem: 48194.       na podstawie Wikipedii, otwartej encyklopedii : licencje: GFDL, oraz CC-BY-SA 3.0 + autorzy, historia
edycja